Antresola w magazynie a wymagania BHP

Antresola w magazynie wysokiego składowania

Budujemy antresole w magazynie - wymagania BHP

Antresole magazynowe stanowią jedno z ciekawszych z rozwiązań zdolnych rozbudować powierzchnię składowania w wysokich magazynach. W znakomitej większości przypadków postawienie antresoli nie wymaga konieczności powiększenia obiektu, a zatem sanowi ona patent  i tani i funkcjonalny. Antresole magazynowe mają szereg zalet. Pełnią funkcję dodatkowego piętra, zwiększając w sposób funkcjonalny przestrzeń użytkową pomieszczenia, która może posłużyć jako dodatkowe miejsce składowania lub jako przestrzeń na urządzenie odrębnych stanowisk, pomieszczeń socjalnych albo nawet na organizację biura, jeśli tylko warunki wewnątrz hali na to pozwalają – słowem, wprowadzenie takich rozwiązań, na które przy standardowym, płaskim składowaniu, w wielu przypadkach, nie byłoby miejsca. Pozwalają również na zakup dodatkowego wyposażenia. Ich atutem jest łatwość montażu, ewentualnego demontażu, zmian konfiguracji, ustawień czy rozbudowy w zależności do potrzeb własnych czy specyfiki składowanych towarów. Antresole mogą współpracować z wózkami widłowymi, taśmociągami, przenośnikami, a w zależności od konstrukcji antresoli – dopuszcza się na nich korzystanie z ręcznych wózków paletowych czy nawet elektrycznych wózków widłowych. Z powodzeniem wykorzystywane są w komplementacji towarów.

Wielopoziomowe konstrukcje regałów w magazynie

Jednakże, aby konstrukcja wewnątrz hali mogła być uznana za antresolę, wg definicji, jej powierzchnia kondygnacji powinna być mniejsza od powierzchni magazynu w którym została postawiona. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, postawienie antresoli nie wymaga uzyskania pozwolenia. Ale jeśli prace przy jej wzniesieniu, wymuszą konieczność przebudowy ścianek działowych lub wraz z jej postawieniem, nastąpi nadmierne obciążenie konstrukcji nośnej danego budynku, które może zmienić parametry użytkowe lub techniczne obiektu, wówczas będzie wymagane jej zgłoszenie. Jeśli taka konstrukcja nie spełnia norm, jej postawienie wbrew prawu budowlanemu zostanie potraktowane jako samowola budowlana i może skutkować nakazem rozbiórki konstrukcji, z przywróceniem budynku do stanu pierwotnego.

Ale nawet jeśli budowa antresoli magazynowej nie będzie wymagała uzyskania pozwolenia, to i tak konstrukcje tego typu objęte są przepisami przeciwpożarowymi oraz przepisami i wymogami BHP. Dlatego już na etapie projektowania antresoli warto uwzględniać regulacje z zakresu ochrony przeciwpożarowej (rozmieszczenie i ilość sprzętu gaśniczego, projekt systemów oddymiania, rozmieszczenie tryskaczy, rozmieszczenie i ilość dróg i wyjść ewakuacyjnych, szerokość schodów i ciągów komunikacyjnych, itp.), prawa pracy i przepisów BHP. W związku z powyższym warto mieć na uwadze kilka kwestii, jak choćby odpowiednie mocowanie takiej konstrukcji do podłoża i, jej maksymalne obciążenie z uwzględnieniem zarówno ilości jak i rodzaju składowanego towaru. Każda z kondygnacji antresoli, powinna posiadać opisaną i widoczną dla wszystkich pracowników dopuszczalną nośność przypadającą na każdy m² jej powierzchni, z obowiązkiem jej przestrzegania dla wszystkich. Minimalna dopuszczalna wysokość każdej z kondygnacji antresoli w magazynie nie powinna być niższa niż 2,2 metra.

Bezpieczna budowa antresli magazynowej

Ustawienie antresoli w hali magazynowej przeważnie wiąże się z zatrudnieniem większej ilości osób w magazynie. Nie jest to bez znaczenia, gdyż nawet projektowana szerokość schodów antresoli, które będą stanowić drogę ewakuacyjną, musi być obliczona proporcjonalnie w oparciu o ilość osób przebywających na kondygnacjach. Również nie powinny być przypadkowe barierki chroniące pracowników, gdyż i to dokładnie określają przepisy. Powinny one znajdować się z każdej strony konstrukcji i wynosić 110 cm wysokości, z krawężnikiem o wysokości 15 cm. Istotnym będzie dobór odpowiedniego podłoża antresoli – konstrukcji płytowej lub kratowej. I choć konstrukcje kratowe znacząco poprawiają cyrkulację powietrza w magazynie, mając wpływ na samopoczucie pracowników, ze względu na składowany towar, ich wybór nie jest już sprawą tak jednoznaczną. W przypadku antresoli wielopoziomowych należy uwzględnić sposób przemieszczania się między kondygnacjami. Zwykle takie rozwiązanie stanowią schody, ale ich układ i kombinacje to już sprawa dla znającego przepisy projektanta.

Reasumując, wyznaczenie i adaptacja miejsca w magazynie na antresolę i jej instalacja, wbrew pozorom nie jest taką łatwą sprawą. To projekt wielowymiarowy, który wymaga pomiarów, konsultacji i planowania. Dlatego trzeba się do tego przedsięwzięcia dobrze przygotować. Najlepiej zwrócić się o pomoc do specjalistów, którzy tworzą tego typu wielopoziomowe konstrukcje regałów w magazynie zgodnie z wymogami prawa budowlanego z dostosowaniem do wszystkich przepisów z zakresu BHP.

Dlatego zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą na regały wysokiego składowania i antresole magazynowe Producenta Waran, jednocześnie zapraszając do KONTAKTU. Bardzo chętnie odpowiemy na wszelkie pytania służąc pomocą i fachowym doradztwem, z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych wymaganych wytycznych.

Waran Producent Regałów Wysokiego Składowania