Jak poprawić wydajność magazynu?

Jak usprawnić wydajność magazynowania?

jak poprawić wydajność magazynuMagazyn jest jednym z najważniejszych obiektów w systemie organizacyjnym przedsiębiorstwa. W wielu przypadkach stanowi on serce całego układu. Dlatego przy organizacji zadań firmy, planowaniu, czy doborze wyposażenia, w sposób szczególny należy zwrócić uwagę na wydajność i możliwości tegoż „organizmu”.

A na wydajność tą składa się wiele czynników, w zależności od przyjętej strategii logistycznej, zakresu prowadzonych operacji, liczby zamówień, zatrudnionego personelu, charakteru składowanych jednostek , stopnia automatyzacji i wielu innych.

Jak się okazuje, w szeregu przypadkach, nawet w dobrze funkcjonujących magazynach, poprawa jakości procesów magazynowych jeszcze może przynieść oczekiwane korzyści.

Optymalizacja przestrzeni magazynowej

Wraz z rozwojem firmy i liczbą operacji często w sposób proporcjonalny rośnie popyt na wykorzystanie dostępnej przestrzeni. W tym obszarze istnieje co najmniej kilka sposobów na zwiększenie pojemności obiektu bez wynajmowania dodatkowej powierzchni. Tu dobrym kierunkiem jest optymalizacja istniejącej przestrzeni magazynowej, z postawieniem na koncepcję rozbudowy magazynu w górę. Do dyspozycji mamy tu: antresole, podesty (przydatne zwłaszcza przy komplementacji zamówień), regały wysokiego składowania, oraz systemy regałowe, które odznaczają się bardzo wysokim współczynnikiem wykorzystania powierzchni magazynowej, dochodzącej nawet do 80%.

Pionowa rozbudowa magazynu

Wspomniana pionowa rozbudowa, musi jednak uwzględniać: wielkość dostępnej powierzchni magazynu, jego kubaturę, jakość posadzki, a także jej nośność. Nie bez znaczenia będzie tu rodzaj składowanego towaru, jego potencjalne rozmieszczenie, liczba znajdujących się w hali pracowników i sposób transportu towarów wewnątrz magazynu.

Automatyka przeładunkowa w magazynach

Sama optymalizacja układu magazynu to jeszcze nie wszystko. Sprawny magazyn powinien dysponować dobranymi odpowiednio dla własnych możliwości systemami składowania, pomocnymi w zaoszczędzeniu cennej powierzchni i usprawnieniu pracy magazynu. Do nich zaliczyć można urządzenia sterowane ręczne lub automatyczne – sterowane komputerowo. W magazynach o stałym przepływie towarów warto zrezygnować z ręcznych urządzeń przeładunkowych na rzecz systemów automatycznych. W zależności od rodzaju obsługiwanych jednostek ładunkowych czy układu samego magazynu można rozważyć wprowadzenie przenośników paletowych lub pojemnikowych, czy nawet systemów transportu szynowego. Każdy, na swój sposób, jest w stanie znacznie usprawnić pracę magazynu.

magazynowe regały waranZ wymienioną automatyką wiążą się również nowoczesne systemy informatyczne. Tożsame z cyfryzacją stanowią już poważny krok w kierunku znacznej poprawy wydajności obiektu magazynowego. Wdrożenie nowoczesnych systemów informatycznych sprawia, że obsługa łańcuchów dostaw staje się coraz bardziej przejrzysta, pozwala śledzić stan magazynu ale i - w czasie rzeczywistym – realizację wszystkich zamówień i dostaw. I nie chodzi tu o nowoczesne centra logistyczne, których hale magazynowe coraz rzadziej przypominają standardowe magazyny, a coraz częściej futurystyczne pracownie, gdzie w niektórych przypadkach nawet ludzie nie mają tam wstępu! Mowa tu o mniejszych przedsiębiorstwach i firmach, jakich na rynku coraz więcej, a w których przypadku cyfryzacja staje się już rozwiązaniem coraz bardziej powszechnym, a tym samym i pożądanym. Za zaproszeniem nowatorskich rozwiązań do obsługi procesów magazynowych, okazuje się stać ekonomia, a w głównej mierze redukcja kosztów.

System WMS w magazynie

Jednym z podstawowych narzędzi pomocnych w nowoczesnym zarządzaniu magazynem jest system WMS. WMS (czyli Warehouse Management System). Narzędzie mające na celu planowanie i efektywne zarządzanie ruchem produktów. Dzięki niemu, stale i na bieżąco, monitorowany jest stan towarowy. System WMS umożliwia szybkie i sprawne wydawanie i pobranie towaru, obsługę kodów towarów i opakowań. Doskonale się sprawdza przy koordynowaniu prac magazynowych, zwłaszcza w obsłudze sporej liczby operatorów, terminali i przy zróżnicowanych przesyłkach od wielu nadawców, kierowanych do licznych odbiorców.

Sprawdza się przy poważniejszych zadaniach jak: inwentaryzacja towaru, kontrola jakości i ilościowej, etykietowanie, kompletacja (zamówień całopaletowych, drobnicowych, jedno lub wielopozycyjnych), pakowanie, paletowanie, co-paking (przepakowywania towarów z opakowań zbiorczych lub pudełek), foliowanie, składanie zestawów promocyjnych, pakowanie w pudełka, łączenie zamówień (tzw. multipicking) lub podział zamówień i ich równoległa realizacja; a także obsługa zamówień jednostkowych czy konsygnacja.