Normy bezpieczeństwa regałów magazynowych

Jakie normy bezpieczeństwa powinny spełniać regały magazynowe?

normy bezpieczeństwa dla regałów magazynowychRegały magazynowe bez względu na reprezentowany system, aby w sposób właściwy i bezpieczny pełniły przeznaczone im funkcje, muszą spełniać określone branżowe standardy. Stawiane im wymagania zostały określone normami i przepisami, których przestrzeganie nakazuje się zarówno producentom, dostawcom, jak i właścicielom i użytkownikom.

Współczesne, nowoczesne magazyny korzystają z coraz bardziej zmyślnych systemów regałowych, pozwalających, na składowanie sporej ilości ładunków w ograniczonej przestrzeni. W efekcie następuje kumulacja ładunków, na elementach nośnych, które muszą wytrzymać wielotonowe naciski, a przy tym zachować stabilność, zapewnić względną swobodę poruszania się personelu i łatwość dostępu do przechowywanego towaru. Dlatego szczególnie ważnym jest dbanie o przestrzeganie norm i przepisów, gdyż przekłada się to w sposób bezpośredni na poziom bezpieczeństwa.

Wymogi dla regałów magazynowych

W związku z tym, każde nieprawidłowe obchodzenie się z ładunkiem, lekceważenie norm, zaburzenie stabilności regałów, zwłaszcza przy niewielkich odstępach takich konstrukcji, zagraża ich przewróceniem nierzadko z tzw. „efektem domina”. W Internecie takich sytuacji można obejrzeć bez liku i pół biedy jak kończą się jedynie uszkodzeniem regałów. W wielu przypadkach tego typu zdarzenia generują poważne straty materialne, w postaci uszkodzenia wykorzystywanego sprzętu czy zniszczenia składowanego towaru. Gorzej jeszcze, że tego typu sytuacje zagrażają zdrowiu i życiu pracowników. Statystyki wciąż pokazują, że liczba wypadków zdarzających się w magazynach stale utrzymuje się na wysokim poziomie.

Dlatego tak ważnym jest aby wykorzystywane systemy regałowe były dostosowane do przeznaczonej im funkcji, a wszystkie zalecenia techniczne producenta były bezwzględnie przestrzegane. Warto przy tym wiedzieć, że ogólne regulacje dotyczące regałów magazynowych nie są jednolite. Stosuje się wobec nich zarówno normy polskie, europejskie oraz inne właściwe rozporządzenia.

Wszystkie nowe regały powinny posiadać:

- tabliczkę, na której powinien widnieć: producent (z jego nazwą, znakiem wytwórcy i adresem); nazwa i oznaczenie regału;

- numer fabryczny i rok produkcji regału;

- wszelkie niezbędne dane określające dopuszczalne obciążenie półek regałów, a także instrukcja transportu, montażu i dalszej eksploatacji; coraz częściej również zakres i wyniki przeprowadzonych badań i zgodność tychże z polskimi normami.

Ale oprócz podstawowej dokumentacji regałów, tego typu normy powinny określać także warunki dotyczące stosowania zabezpieczeń i osłon (np. odbojników, ograniczników palet, sworzni zabezpieczających), wytyczne odnośnie eksploatacji, konserwacji czy dopuszczalne wartości odkształceń. Zastosowanie się do zaleceń określonych w normach pozwoli zachować bezpieczeństwo pracowników, a tym samym zminimalizować ryzyko uszkodzenia towaru z uniknięciem przestojów w procesie magazynowania.

Również sam montaż i zestawianie regałów, bez należytego przestrzegania zaleceń dokumentacji technicznej producenta, lub samowolna zmiana konfiguracji, niewykorzystanie zalecanych elementów stabilizujących i zabezpieczających czy montaż systemu z brakującymi częściami lub ich nieprawidłowe zamocowanie - wyklucza eksploatację takiego regału, zarówno ze względu na obowiązujące przepisy jak i naturalne w takich przypadkach poważne zagrożenie zdrowia lub życia pracowników.

Normy i standardy dla regałów magazynowych

Normy i ogólne regulacje dotyczące regałów magazynowych to jedna sprawa. Kolejna, nie mniej istotna, a rzadziej poruszana, to określenie wytrzymałości stropów lub podłogi, na której mają być one ustawione. A wiedza ta jest istotna, gdyż pozwoli zapewnić równowagę pomiędzy udźwigiem danego regału, a wytrzymałością posadzki. Pozwoli to uniknąć sytuacji, kiedy regał sam w sobie jest w stanie wytrzymać obciążenie, a załamanie całości konstrukcji spowoduje nieodpowiednie, niestabilne podłoże.

magazynowe regały waran paletowe i półkowePosadzka powinna być nie tylko nienaruszalna, ale również odporna na wszelkie odkształcenia i uderzenia. Jeśli normy stateczności tego wymagają (zwykle wysokość regału nie powinna przekraczać czterokrotność jego szerokości), regały powinno się mocować do ścian lub wzmacniać ich konstrukcję skręcając ze sobą dwa równoległe zestawy. Stosowane normy powinny określać również szerokość korytarzy roboczych pomiędzy regałami, odpowiednią do wymiarów składowanych przedmiotów i rodzaju stosowanego sprzętu do obsługi.

W przypadku systemów regałowych, jest kilka generalnych zasad, których przestrzeganie w sposób bezpośredni rzutuje na bezpieczeństwo pracowników. Najważniejszą zasadą użytkowania atestowanych systemów regałowych powinno być unikanie przekraczania dopuszczalnego obciążenia regałów. Kolejną, powinien być bezwzględny zakaz wszelkich samodzielnych napraw uszkodzonych elementów. W tym również, wspomniane wcześniej, dokonywanie samowolnych zmiany konfiguracji elementów składowych regału. Zabronione jest także używanie przypadkowych przedmiotów zamiast zalecanych podestów do sięgania po towary składowane na wyższych półkach. Jak również korzystanie z uszkodzonych palet, kontenerów i umieszczanie towarów na regałach w innych zniszczonych opakowaniach. Z kolei, w czasie użytkowania, zaleca się regularne sprawdzanie ich stanu technicznego.

Atestowane systemy regałowe (regały magazynowe półkowe oraz regały paletowe) dają gwarancję: bezproblemowej eksploatacji, maksymalnego bezpieczeństwa składowanych towarów i co najważniejsze - bezpieczeństwo pracowników magazynu i klientów. Jeśli posiadamy regały spełniające wymagane normy, a obsługujący je pracownicy przestrzegają norm i stosowanych zaleceń - tego typu zestawy powinny posłużyć niezawodnie i bezpiecznie przez wiele lat!

Jeżeli interesują Cię bezpieczne regały magazynowe z atestem od rzetelnego dostawy i producenta regałów z długoletnim doświadczeniem zapraszamy do KONTAKTU.