Modernizacja magazynu

Modernizacja magazynu o regały paletowe i półkowe

Odpowiednio pojemny i zarządzany magazyn zwykle jest w stanie zapewnić efektywny rozwój całego przedsiębiorstwa. Ale niejednokrotnie, kiedy jego przepustowość osiąga wartość krytyczną, a obsługa pochłania coraz więcej środków, pojawia się dylemat: czy decydować się na budowę nowego czy też dokonać tańszego rozwiązania - modernizacji dotychczasowego magazynu.

To, że magazyn staje się niewystarczający, nie zawsze oznacza jego zbyt małą powierzchnię składowania. W wielu wypadkach problem leży po stronie braku modernizacji i optymalizacji procesu magazynowania, które powinny oscylować wokół takich rozwiązań, których celem będzie maksymalne wykorzystanie posiadanych zasobów, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów.

Wspomniana modernizacja niewątpliwie będzie wymagać pewnych nakładów inwestycyjnych, określonej koncepcji i racjonalnego zaplanowania, głównie dlatego, że wprowadzone jej nowe ogniwa muszą współgrać z pozostałymi, już istniejącymi, tak by nie zakłócać dotychczasowej pracy magazynu.

Modernizacja może dotyczyć całego magazynu lub poszczególnych jego obszarów. Jej zaletami są zdecydowanie niższe koszty zarówno planowania jak i realizacji w przeciwieństwie do zakupu lub budowy nowej hali. Również dokonywanie modernizacyjnych zmian na już istniejącym „organizmie” niesie mniejsze ryzyko niż instalacja i organizacja nowego obiektu. Wreszcie, modernizacja nie jest inwazyjna dla zasobów i nie zakłóca w większym stopniu pracy magazynu.

Modernizacja magazynu jest procesem, który może przynieść wiele korzyści, takich jak zwiększenie wydajności, poprawę jakości obsługi klienta czy obniżenie kosztów. W tym celu należy przyjrzeć się kilku obszarom.

Jednym z nich jest modyfikacja układu samego magazynu. Zmiana w tym obszarze może pomóc w lepszym wykorzystaniu dostępnego miejsca i zoptymalizować przepływ towarów. Można to osiągnąć poprzez wprowadzenie regałów wysokiego składowania, regałów paletowych, albo optymalizację miejsc składowania w oparciu o popyt na składowane produkty.

Kolejnym aspektem jest automatyzacja procesów magazynowych. Sortowanie, pakowanie i przesyłanie towarów, składowanie, sprawny załadunek i rozładunek mogą zwiększyć wydajność, a zarazem wyeliminować błędy ludzkie, tym samym usprawniając działalność magazynu. W obszarze automatyzacji procesów, w znaczny sposób może pomóc wprowadzenie systemu WMS (Warehouse Management System). Ten niezawodny i bezbłędny system informatyczny, doskonale sprawdza się przy koordynowaniu prac magazynowych, a nade wszystko przy obsłudze sporej liczby operatorów, terminali i przy zróżnicowanych przesyłkach od wielu nadawców, kierowanych do licznych odbiorców. Oprogramowanie pozwala automatyzowanie procesów magazynowych, monitorowanie stanu towarów, śledzenie zamówień i dostaw, a także na szybkie wykrywanie i usuwanie błędów.

Skoro o automatyzacji mowa, warto również zastanowić się nad wdrożeniem technologii RFID, która pozwala na identyfikację i śledzenie towarów w czasie rzeczywistym. RFID (Radio-Frequency Identification), identyfikuje produkty za pomocą fal radiowych. Dzięki tej technologii możliwy jest odczyt i przesył danych i elektroniczne zasilenie chipów przechowujących dane. Rozwiązanie to pozwala zmniejszyć straty, ułatwiając przy tym zarządzanie stanem magazynu. Dzięki temu można łatwiej zarządzać zapasami i uniknąć niedostatecznej ilości produktów.

Z systemami magazynowymi i automatyzacją często wiąże się analiza danych. Racjonalne korzystanie z dostępnych danych pozwala na lepsze zrozumienie procesów magazynowych i zoptymalizowanie działań. Skorzystanie z narzędzi analitycznych pozwala zidentyfikować obszary wymagające ulepszeń oraz na dotarcie do trendów zawiadujących popytem na produkty.

Zwiększenie przepustowości, to następny z obszarów, który determinuje sprawną działalność większości magazynów. Zwiększenie przepustowości wiązać się będzie z wprowadzeniem nowoczesnych systemów transportowych i manipulacyjnych, zwiększających drożność magazynu i umożliwiających szybsze i sprawniejsze dostarczenie towarów do klientów.

Do polepszenia funkcjonowania magazynu z pewnością przyczyni się także ulepszenie jego infrastruktury. Często drobne zmiany, jak poprawa: oświetlenia, wentylacji, klimatyzacji, izolacji termicznej, wprowadzenie systemów alarmowych, zaplecza sanitarnego, nowoczesnych urządzeń chłodniczych i innych elementów, które pozwolą na oszczędność energii i zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych w ogóle.

W celu usprawnienia procesów magazynowych, a zwłaszcza sprawnej realizacji zamówień, warto skorzystać z zewnętrznych usług firm logistycznych, które zajmą się transportem i dystrybucją. Posunięcie to skróci czas realizacji zamówień i poprawi jakość obsługi klienta.

Wreszcie, żaden magazyn nie będzie funkcjonował w sposób zadowalający, jeśli nie będzie obsługiwać go wyszkolona kadra. Inwestycja w pracowników, w szkolenia i podnoszenie kwalifikacji  z zakresu obsługi nowoczesnego sprzętu czy oprogramowania, pozwoli na sprawniejsze i efektywniejsze zarządzanie magazynem i z pewnością nie będzie inwestycją bezowocną.

Powyższe kroki pomogą w znaczący sposób poprawić wydajność i efektywność magazynu oraz zapoczątkować dynamikę korzyści dla firmy i jej klientów.