Regały do kompletacji zamówień w magazynie

Kompletacja zamówień ze średniego poziomu

Magazynowanie jest wielowarstwowym procesem, który nie ogranicza się jedynie do przyjmowania i przechowywania ładunków. Obejmuje jeszcze szereg innych procesów jak: organizację sprawnego przepływu ładunków, zarządzania nimi, szybką realizację zamówień i powiązaną z tym – kompletację.

Przemyślana kompletacja w większości przypadków determinuje organizację magazynowania i wydawania towarów, gdyż bezpośrednio dotyczy: wyszukiwania, przygotowania i złożenia zamówionych przez klienta towarów, łączenia produktów, pakowania i wydania ich do wysyłki.

Jej celem jest zredukowanie do minimum czasu i czynności, przy zachowaniu maksimum precyzji i efektywności w przygotowaniu zamówień. A od skutecznej i prawidłowej kompletacji i szybkości realizacji zlecenia, w dużej mierze zależy zadowolenie klientów, co z kolei przekłada się na wizerunek i przyszłe zyski firmy.

Jeżeli w przygotowaniu zamówienia liczy się czas, logicznym jest, że każda pomyłka zrobiona w czasie kompletacji wpływa na wydłużenie jego realizacji, o późniejszych reklamacjach nie wspominając. By tego uniknąć, warto odpowiednio wcześniej przygotować właściwe procedury, jak i odpowiedniej klasy sprzęt i oprogramowanie.

Regały i antresole magazynowe do kompletacji zamówień

Kompletacja mimo, że wydawać by się mogło, jest prostym postępowaniem, przy niedostatecznej organizacji, w rzeczywistości może nastręczać sporo kłopotów. Dość powiedzieć, że zależy ona od kilku aspektów, do których zaliczyć należy: sposób składowania ładunków, różnorodność posiadanego asortymentu, poziom automatyzacji magazynu, wyposażenie w nowoczesny sprzęt wspomagający, w tym, w dobrane do danego profilu składowania regały magazynowe - kompletacyjne czy doskonale nadające się do kompletacji antresole magazynowe, wreszcie, poziom wielokierunkowości zadań magazynierów.

Inaczej przebiega kompletacja zamówienia z towarów jednego typu, a inaczej złożona z całkowicie różnych produktów (np. o różnych gabarytach i wadze). W inny sposób będzie odbywać się kompletacja manualna, a jeszcze inaczej, wspomagana urządzeniami, kompletacja automatyczna.

Metody kompletacji zmówień

Na podstawie ostatniego kryterium, jak również przez wzgląd na stopień zautomatyzowania magazynu, można wyróżnić dwie metody pobierania zamówień tzw,:

- „towar do człowieka”,

- „człowiek do towaru”.

Różnią się one przede wszystkim szybkością przeprowadzania operacji.

Metoda „człowiek do towaru” opiera się na filozofii, gdzie osoba odpowiedzialna za przygotowanie zamówienia, przemieszczając się po magazynie wyszukuje i gromadzi asortyment przygotowanej listy. I chociaż inaczej określana jest też metodą dynamiczną, to wysoki stopień wydajności nie jest jej wyznacznikiem. Zbyt dużą rolę odgrywa w nim czynnik ludzki, a popełniane błędy lub różny stopień umiejętności i doświadczenia pracowników mają tu niebagatelny wpływ. Metoda „człowiek do towaru”, w zależności od wyposażenia magazynu i wsparcia technicznego, może odbywać się na kilka sposobów:

Pick and pack: odpowiedzialny za zamówienie pracownik, porusza się samodzielnie po magazynie i korzystając z listy w wersji papierowej lub elektronicznej, zbiera po kolei wszystkie produkty w strefie pakowania.

Pick by light: jest metodą sprawniejszą, w której kompletację zamówienia ułatwiają zapalające nad poszukiwanymi towarami lampki.

Put to light: to metoda bardziej zaawansowana, która opiera się na nowoczesnym wózku z elektronicznym z ekranem, na którym wyświetlają się poszukiwane produkty, wskazując miejsce ich przechowywania i punkt, do którego należy je przetransportować.

Z kolei metoda: „towar do człowieka” dotyczy w pełni zautomatyzowanych magazynów, z tego względu, że to nie człowiek poszukuje towaru ale towar mechanicznie zostaje przetransportowany do pracownika. W pełni odpowiada za to magazynowa automatyka. A sam transport odbywa się za pomocą pasa transmisyjnego, robotów transportujących ładunki, układnic paletowych czy przenośników przemysłowych.

Dobór regałów magazynowych do składowanych towarów

Bez względu na prowadzoną metodę, kompletację można jeszcze usprawnić kilkoma przemyślanymi posunięciami. Pierwszym z nich powinno być sensowne zaprojektowanie przestrzeni magazynowej. Kolejnym posunięciem wartym inwestycji, powinno być wyposażenie magazynu we wspomniane regały magazynowe, a właściwie odpowiedni system regałów do przechowywania towarów i w urządzenia usprawniające kompletację, dopasowane zarówno do wysokości regałów, jak i rodzaju transportowanych towarów. Prawidłowa rotacja produktów i wspólna dla całego magazynu, jedna strategia kompletacji, powinny dopełnić strategię.

Ale najważniejszym okazuje się być wprowadzenie systemu informatycznego, zdolnego do maksimum zoptymalizować prace w magazynie. Takim może być na przykład system WMS (Warehouse Management System) bezbłędny i niezawodny, mający na celu planowanie i efektywne zarządzanie ruchem produktów.

Potrafi on zarządzać magazynem wysokiego składowania, zoptymalizować jego układ i trasy operatorów. Radzi sobie z usprawnianiem procesu pakowania, monitoringiem pracy, obsługą kodów kreskowych i śledzeniem produktów. Zarządza paletami, wózkami widłowymi i opakowaniami zwrotnymi; wspiera i współpracuje z technologią: voice picking oraz picking by light; sprawnie, szybko i bezbłędnie przeprowadza kompletację; przeprowadza inwentaryzację; potrafi zagospodarować wolną przestrzeń magazynową ułatwiającą składowanie i pobieranie ładunków; podnosi wydajność pracy; obniża koszty i jeszcze wiele, wiele innych…

Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem, wykonaniem regałów magazynowych, antresoli magazynowych dopasowanych do Swojego profilu i rodzaju składowanych produktów zapraszamy do KONTAKTU. Wykonujemy regały metalowe regały półkowe oraz wysokiego składowania dla klientów z różnych branż. Sprawdzają się one w firmach z branży budowlanej, spożywczej, lotniczej, farmaceutycznej, elektrycznej, meblowej, wykańczania wnętrz, firmach informatycznych oraz instytuacjach publicznych.

Producent regałów magazynowych - Firma Waran Rzeszów