Rodzaje magazynów

Magazyn otwarty, półotwarty, zamknięty i specjalny

Postępujący rozwój przemysłu w znaczny sposób wpłynął na dynamiczny rozwój branży logistycznej. Wraz z nim, przeobrażeniu uległa także i koncepcja magazynów, ich wyposażenia i zaplecza. A wymusiła to mnogość współcześnie przepływających przez magazyny produktów, z których wiele wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Klasyfikując magazyny, można kategoryzować je na kilku płaszczyznach, a jedną z nich jest podział na magazyny: otwarte, półotwarte, zamknięte i specjalne. Ten typ rozróżnienia dostosowuje powierzchnię przechowywania do specyfiki branży i rodzaju składowanych materiałów.

Magazyn otwarty, jak sama nazwa wskazuje jest obiektem, w którym składowanie odbywa się na otwartej, ale ogrodzonej przestrzeni. Pod tym pojęciem mieści się zarówno terminal kontenerowy jak i również plac do składowania z odpowiednio przygotowaną utwardzoną (asfalt, beton) nawierzchnią. W zależności od składowanego towaru, może być on wyposażony w różne pomocne konstrukcje do przechowywania, włącznie z regałami magazynowymi - regałami półkowymi. Chodzi tu przede wszystkim o popularne regały paletowe.

Magazyny otwarte przeznaczone są głównie do przechowywania towarów odpornych na niekorzystne warunki pogodowe  -  w tym niewrażliwych na różnicę temperatur, nasłonecznienie czy opady atmosferyczne.

Do przechowywania w tego typu magazynach najlepiej nadają się: wyroby mineralne i ceramiczne, piasek, cegły, odpowiednio zabezpieczone wyroby hutnicze, prefabrykaty, drewno, wyroby stalowe i materiały budowlane.

W związku z faktem, że na takim placu nie o każdej porze roku będzie zapewnione w sposób dostateczny światło dzienne, ze względu na bezpieczeństwo pracowników, należy magazyny otwarte wyposażyć w wydajny system oświetleniowy.

Magazyny otwarte bardzo często urządzane są obok magazynów zamkniętych, gdzie stanowią swego rodzaju dopełnienie. Tego typu połączenie spotykane jest np. w hipermarketach. Funkcjonując obok siebie muszą mieć wyraźnie wydzielone ciągi komunikacyjne z wyraźnymi oznaczeniami.

Zaletą tego typu magazynów są:

-  niskie koszty jego założenia i niskie koszty utrzymania,

- prosta rozbudowa i ich ewentualne przeniesienie,

- łatwe rozmieszczanie towarów i swoboda w operowaniu urządzeniami pomocnymi w rozładunku i załadunku,

Wadą z kolei:

- ekspozycja infrastruktury i urządzeń na stałe oddziaływanie warunków atmosferycznych, co przekłada się na częstsze przeglądy i konserwację,

- wąski asortyment składowania, odporny na przetrzymywanie w takich warunkach,

- konieczność użytkowania sprzętu odpornego na korozję,

- w zależności od usytuowania magazynu, kłopot z organizacją pomieszczeń socjalnych, w tym dostęp do prądu i bieżącej wody,

- sprawne funkcjonowanie uzależnione jest od kaprysów pogody.

Kolejny typ, magazyn półotwarty, najczęściej przypomina sporych rozmiarów wiatę. Ograniczony jest dachem i dwoma lub trzema ścianami. Taka konstrukcja zapewnia stały przepływ powietrza ale chroni przed opadami atmosferycznymi. Można w nim składować towary wrażliwe na deszcz ale jednocześnie odporne na zmiany temperatury. Ładunek może być składowany bezpośrednio na ziemi lub deponowany na magazynowej infrastrukturze – odpornych na korozję i warunki atmosferyczne, a jednocześnie sporej nośności regałach - najczęściej regałach paletowych (do worków z cementem, kostki brukowej, pustaków), wspornikowych (do składowania np. profili i rur stalowych, drewna czy arkuszy blachy) lub półkowych. Regały wykorzystywane w magazynach otwartych i półotwartych, powinny być wytrzymałe i zabezpieczone farbą antykorozyjną.

Generalnie w tego typu magazynach najczęściej przechowuje się: materiały budowlane, wyroby ze stali i żeliwa, ceramiki, drewna. Nierzadko magazyny półotwarte wykorzystywane są jako garaże dla samochodów, maszyn budowlanych lub składy do przechowywania narzędzi. Często stosowane są jako tymczasowe miejsce składowania towarów przy budowach, hutach, stoczniach, itp.

Zaletą magazynu półotwartego są:

- niskie koszty organizacji takiego składu,

- również niskie koszty utrzymania,

- łatwy i przejrzysty sposób składowania,

- możliwość korzystania z urządzeń spalinowych do rozładunku i załadunku,

- możliwość przetrzymywania towarów niepodatnych na zmiany temperatury i wilgotności.

Wadą takiego magazynu jest:

- kłopot z urządzeniem odpowiedniego zaplecza socjalnego, z dostępem do bieżącej wody,

- nierzadko problemy z dostępem do prądu,

- wrażliwość na nagłe zmiany atmosferyczne – śnieżyce gwałtowne ulewy, wichury,

- konieczność użytkowania maszyn odpornych na warunki zewnętrzne.

Najbardziej znanym i popularnym typem magazynów są magazyny zamknięte. Posiadają szerokie możliwości przechowywania towarów. Są obiektami uniwersalnymi, w pełni zabudowanymi, na stałe połączonymi z podłożem, izolowanymi od warunków zewnętrznych, wyposażonymi w systemy wentylacyjne, ogrzewanie, zasilanie, itp. Dodatkowo wyposażone są w odpowiednie systemy regałowe, urządzenia do przechowywania, infrastrukturę biurową, socjalną i sanitarną. Przy zapewnieniu odpowiednich warunków, można w nich przechowywać nawet produkty delikatne.

Wreszcie, najbardziej wymagającą grupę, stanowią magazyny specjalne.

Są to magazyny typu zamkniętego, odpowiednio wyposażone, zdolne zapewnić ściśle określone warunki (np.: stałej temperatury czy wilgotności) przechowywania. W tego typu magazynach przechowuje się świeżą żywność, leki czy artykuły mrożone, produkty wymagające nieco innych warunków przechowywania i składowania.

Metalowe regały do składowania towarów w magazynach

Jako producent metalowych regałów magazynowych półkowych i paletowych do magazynów wysokiego składowania posiadamy regały o różnej nośności i rozmiarach w ramach oferty typowej. Są to regały systemowe, które mogą być łączone w ciągi regałów w ramach poszczególnych modułów. Jeżeli chesz poznać nasze produkty i ofertę na regały z metalu zapraszamy do KONTAKTU.

Regały Waran do składowania i magazynowania towarów