Znaczenie magazynu w łańcuchu dostaw

Rola magazynu w sprawnej dystrybucji towarów

Rola i znaczenie magazynu w łańcuchu dostaw. Magazyn stanowi integralną częścią łańcucha dostaw nie tylko w branży logistycznej, ale również i w niemal każdej innej. To w magazynie odbywają się zaawansowane procesy przyjmowania, składowania oraz wysyłki wszelkich towarów. Dlatego by sprostać tej ewolucji współczesne magazyny sukcesywnie stają się areną profesjonalnego zarządzania, planowania działań, prognozowania zamówień, zapotrzebowania i terminowej realizacji zleceń.

A jeśli do wyżej wymienionych zadań dodać płynny przepływ asortymentu, umiejętność zarządzania jego przestrzenią czy kompletację, to magazyn może jawić się jako „żywy organizm”, którego poszczególne procesy i ich wzajemne oddziaływanie wpływają na kondycję przedsiębiorstwa.

Coraz częściej, wraz z rosnącą konkurencją na rynku i wymaganiami klientów, magazyny przestają pełnić funkcję składu towarowego, zaczynając spełniać wiele innych dodatkowych funkcji, które dotychczas spoczywały na zgoła odmiennych jednostkach organizacyjnych. Mowa tu choćby o konfekcjonowaniu, tworzeniu zestawów, znakowaniu towarów, etykietowaniu, wspomnianej kompletacji (zamówień całopaletowych, drobnicowych, jedno lub wielopozycyjnych), pakowaniu, paletowaniu, co-pakingu (przepakowywaniu towaru z opakowań zbiorczych), foliowaniu, składaniu zestawów promocyjnych, łączeniu zamówień (tzw. multipicking), podziału zamówień i ich równoległej realizacji, obsługi zamówień jednostkowych czy konsygnacji (funkcja depozytu) i in.

W związku z tymi działaniami, funkcjonowanie współczesnych magazynów staje się coraz bardziej wielokierunkowym, a tym samym i wymagającym. Niczym na obłożonym maksymalnym ruchem lotnisku, i tu rosną potrzeby zwiększonej przepustowości, efektywności, skrócenia czasu wszelkich operacji, szybkiej identyfikacji asortymentu, redukcji kosztów, wykorzystania do maksimum przestrzeni i możliwości wyposażenia magazynowego.

Regały magazynowe średniego i wysokiego składowania

W tym ostatnim przypadku, dynamicznego wzrostu popytu na wykorzystanie dostępnej przestrzeni, istnieje co najmniej kilka sposobów na zwiększenie pojemności obiektu bez wynajmowania dodatkowej powierzchni. Dobrą koncepcją jest optymalizacja istniejącej przestrzeni magazynowej, z postawieniem na profil rozbudowy magazynu w górę. I tu do dyspozycji mamy:

- antresole, podesty (przydatne przy komplementacji zamówień),

- regały wysokiego składowania,

- regały półkowe i paletowe,

- całe systemy regałowe, które odznaczają się bardzo wysokim współczynnikiem wykorzystania powierzchni magazynowej.

Rosnące i wyśrubowane wymagania stawiane magazynom, nie byłyby jednak możliwe bez wsparcia informatycznego. Skutkiem tego nowoczesne obiekty są pomieszczeniami wypełnionymi automatyką magazynową (służącą do pakowania, sortowania, identyfikacji, przenoszenia, transportu), a przede wszystkim rozwiązaniami cyfrowymi, w tym zaawansowanymi systemami operacyjnymi.

Jednym z takich narzędzi, pomocnych w nowoczesnym zarządzaniu magazynem jest system WMS. WMS (czyli Warehouse Management System). Wspomniany system ma na celu planowanie i efektywne zarządzanie ruchem produktów. Dzięki niemu, stale i na bieżąco, możliwy jest monitoring stanu towarów. System WMS umożliwia szybkie i sprawne wydawanie i pobranie towaru, obsługę kodów towarów i opakowań. Doskonale się sprawdza przy koordynowaniu prac magazynowych, zwłaszcza w obsłudze sporej liczby operatorów, terminali i przy zróżnicowanych przesyłkach od wielu nadawców, kierowanych do licznych odbiorców.

Regały magazynowe do magazynów logistycznych

Jeżeli jesteś zainteresowany regałami magazynowymi średniego i wysokiego składowania i magazynowania towarów, systemami regałowymi do zabudów modułowych lub regałami paletowymi zapraszamy do KONTAKTU. Jako producent regałów z metalu wykonujemy regały na konkretny wymiar oraz pomagamy optymalizować przestrezeń magazynową tak aby obsłuygi i kompletacja zamówień była jak najłatwiejsza.

Regały magazynowe Waran dla firm logistycznych