Płatność przyjęta

Płatność została przyjęta. Zamówienie jest przetwarzane.