Ergonomia w magazynie

Ergonomia pracy niezależnie od branży jest uzależniona od prawidłowej organizacji każdego stanowiska pracy. Im jest ona lepsza i bardziej przemyślana tym bardziej sprawdzi się w działaniu. Oczywiście powinna być również dopasowana do przepisów BHP i norm, przepisów prawa pracy.

Efektywność pracy w magazynie

Odnosząc się jednak do ergonomii pracy w magazynie powinna być ona związana z przemyślanym układem całego obiektu magazynowego jak np.: rozplanowania regałów z podziałem na strefy, dopasowania magazynu do branży i rodzaju składowanych towarów. Wpłynie to na większą wydajność pracowników i skróci proces przyjmowania, kompletowania i wydawania towarów.

Sposoby na poprawę ergonomii pracy w magazynie

Organizując magazyn, hale magazynowe już na etapie projektu warto zwrócić uwagę m.in na:
- rozplanowanie punktów w magazynie
- dostosowanie ścieżki przepływu towarów do procesów logistycznych,
- skrócenie ścieżki przepływu towaru w magazynie,
- prawidłowe usytuowanie owijarek, wózków magazynowych, 
- dobór odpowiednich wózków widłowych do specyfiki składowanych produktów,
- zapewnienie odpowiednich skanerów i czytników kodów przechowywanych produktów,
- przygotowanie regulowanych wózków kompletacyjnych,
- wdrożenie programu dobrego programu WMS, 
- wykonywanie bieżących przeglądów systemów składowania.

Ergonomiczne regały magazynowe

Dobry magazyn to ergonomiczny magazyn i odpowiednio dobrane systemy regałowe. To regały wytrzymałe łatwe w montażu, do szybkiej modyfikacji i dopasowania do specyfiki i branży. Dlatego jako producent regałów metalowych dbamy o każdego naszego klienta. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia ram lub belek regału bądź półek regałowych dobierzesz u nas poszczególne jego części aby spełniał on wszelkie zasady bezpieczeństwa w przechowywaniu i składowania produktów. W naszej ofercie dostępne są również wózki magazynowe, meble metalowe czy akcesoria magazynowe, które pozwalają na poprawę ergonomii pracy przy zachowaniu zasad BHP.

Automatyzacja pracy w magazynie

Na ergonomię pracy i dobrze zorganizowany i przemyślany magazyn duży wpływ ma automatyzacja powtarzalnych zadań. To właśnie one poprawiają wydajność pracy i zwiększają bezpieczeństwo pracowników. Mowa tu o przenośnikach paletowych, pojazdach autonomicznych, systemów wspomagających kompletację w tym urządzenia świetlne pick by light i systemy do kompletowania głosowego, kolektory danych, które potrafią przekazywać magazynierom informacje z systemów magazynowych WMS!
Wdrożenie dobrego systemu magazynowego pozwoli na szybszą kompletację produktów wyznaczając optymalne ścieżki kompletacji.

Dobra organizacja i przemyślenie układu magazynu wg zasad ergonomii poprawi i zwiększy wydajność pracy przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa ludzi w nim przebywających. Dlatego warto już na etapie jego projektowania dostosować go do indywidualnych potrzeb każdej firmy.