Sposoby składowania towarów w magazynie

Kiedy zdecydować się na składowanie blokowe, a kiedy na rzędowe?

sposoby składowania towarów w magazynieSkładowanie rozumiane jako zbiór czynności związanych, w sposób przemyślany i usystematyzowany, z umieszczaniem towarów w magazynie – jest jednym z podstawowych etapów magazynowania. W ramach tego cyklu towar zostaje zdeponowany w konkretnym miejscu hali i pozostaje w nim aż do jej opuszczenia.

I tu, na każdym etapie rozwoju firmy powierzchnia magazynu powinna nadążać za aktualnymi potrzebami. Opierając się na zasadzie, że każdy kawałek powierzchni do przechowywania towaru jest na wagę złota, należy zdawać sobie sprawę, że i tak – choćby najbardziej przemyślany proces składowania zastosować – nie jesteśmy w stanie wykorzystać całej dostępnej przestrzeni w stu procentach (część magazynu bowiem pochłoną drogi transportu, przejścia, wyposażenie czy ciągi ewakuacyjne). Oznacza to, że dopiero optymalizacja istniejącej powierzchni magazynowej, postawienie na koncepcję rozbudowy magazynu w górę z odpowiednio dobranym do danego profilu składowania systemem regałowym i rodzajem składowania, będzie dążeniem do rozwiązania idealnego…

Rodzaje składowania w magazynie

Składowanie towarów metodą rzędową i blokową

A skoro efektywność składowania, w dużej mierze zależeć będzie również od specyfiki danych produktów, to i wyposażenie magazynu powinno być ukierunkowane do rodzaju przechowywanych jednostek. Obecnie, najbardziej popularnym sposobem przechowywania towarów jest umieszczanie ich na regałach paletowych. Ale samo umieszczenie na paletach może odbywać się jeszcze dwoma metodami. Metodą składowania rzędowegoskładowania blokowego.

Metody składowania towarów w magazynie

I nie można tu mówić o metodzie lepszej lub gorszej. Obie wymienione są podstawowymi technikami składowania praktykowanymi we współczesnej logistyce, a każdy ze sposobów ma określone zalety i wady. Jedynie, jego zastosowanie determinują takie czynniki jak: przeznaczenie przestrzeni magazynowej, jej powierzchnia, przyjęty charakter całego procesu składowania, sposób organizacji przepływu i rotacji czy wreszcie sam rodzaj przechowywanego towaru.

Metoda składowania rzędowego

Z wymienionych, składowanie rzędowe jest najbardziej rozpowszechnionym sposobem przechowywania. Zwłaszcza w przypadku wielu zróżnicowanych produktów i ich niewielkim zapasie. Polega ono na ułożeniu przechowywanego towaru bezpośrednio na posadzce lub na regałach ale w taki sposób by między poszczególnymi jednostkami powstały korytarze robocze. Wymagane odstępy umożliwiają operatorowi wózka widłowego dostęp do każdej palety z towarem, bez konieczności wyciągania innych jednostek.

W przypadku użycia regałów, systemy regałowe do przechowywania rzędowego są najbardziej popularnym regałowym systemem magazynowym. Stanowią one zwykle prostą konstrukcję ramową, a dodatkowo, ich modułowa budowa pozwala na projektowanie dowolnej długości regałowych rzędów, o wysokości ograniczonej wymiarem hali lub zasięgiem urządzenia obsługującego. Na tego typu regałach można składać wszelkie standardowe jednostki magazynowe z ładunkami nietypowymi włącznie.

Zalety składowania rzędowego

- łatwy dostęp do każdej przechowywanej jednostki

- niskie koszty składowania (regały tego typu nalezą do najtańszych systemów)

- niewielkie koszty serwisu i przeglądu systemów regałowych

- swoboda w komponowaniu konstrukcji regałowych z możliwością dostosowania ich do większości pomieszczeń.

Wadą tego systemu jest jednak niewielki współczynnik wykorzystania powierzchni magazynowej, a to przez wzgląd na pozostawienie wspomnianych korytarzy roboczych.

Metoda składowania blokowego

Z kolei składowanie blokowe doskonale sprawdza się, przy przechowywanym jednym rodzaju towarów. Poszczególne jednostki układane są blokami, jedne na drugich, przy czym te umieszczone najbardziej centralnie – w środku bloku lub na samym jego dole - są najmniej osiągalne. Aby uzyskać do nich dostęp należy najpierw wyciągnąć wszystkie te, które je zastawiają.

Składowanie blokowe często stosowane jest w modelu logistycznym, w którym zarządza się zapasami wg zasady: „LiFo” („Last-In First-Out” - ostatnie przyszło, pierwsze wyszło) – gdzie palety umieszczone jako ostatnie, opuszczają magazyn jako pierwsze.

Składowanie blokowe może odbywać się na specjalnych regałach lub bezpośrednio na podłodze, przy zastosowaniu tzw. sztaplowania. Sztaplowanie to taki rodzaj układania towaru, aby ten zajmował jednocześnie jak najmniejszą ilość miejsca, a sami ułożony był w bezpieczny, niezagrażający uszkodzeniu towaru i pracownikom obsługi sposób.

I tu należy się małe rozróżnienie. Często systemem blokowym nazywa się składowanie – bez użycia regałów, z ładunkami ułożonymi bezpośrednio jedne na drugich. Natomiast metodę blokową opartą na składowaniu regałowym określa się coraz częściej mianem metody akumulacyjnej.

Warto wiedzieć, że bezpośrednie składowanie na podłodze, bez użycia regałów, nie nadaje się do wszystkich produktów. Dotyczy przede wszystkim towarów wytrzymałych na ściskanie, zgniatanie, odpornych na ewentualną wilgotność. Znaczenie ma m.in. również to, w co zostały zapakowane produkty. Doskonale do tej metody składowania nadaje się towar umieszczony w skrzynkach. I mimo, że odmiana ta jest relatywnie jedną z najtańszych, nie należy do najbezpieczniejszych. Składowanie blokowe bez regałów, sprowadza ryzyko. Brak stabilności, osuwające się ładunki, bak amortyzacji przy jakimkolwiek zaczepieniu może skutkować uszkodzeniem ładunku. Stąd, by wyeliminować potencjalne zagrożenia, z ryzykiem utraty zdrowia pracowników włącznie, warto zainwestować w regały.

Tu należy wiedzieć, że koszt regałów do składowania blokowego jest wyższy niż do opisywanej wcześniej metody rzędowej.

Najpopularniejszymi systemami regałowymi do składowania blokowego – akumulacyjnego są:

Regały wjezdne - ich ustawienie nie tworzy charakterystycznych alejek, a jedynie korytarze, w które wjeżdżają wózki widłowe. Towar na paletach odkładany jest na system szynowy regału. Cały system w sposób optymalny wykorzystuje powierzchnię magazynu.

Regały przepływowe – grawitacyjne. Deponowane na tego typu regałach ładunki, przesuwane są na przeciwległy ich koniec na rolkach, dzięki minimalnemu nachyleniu regałowego kanału i wykorzystaniu sił grawitacji. Regały przepływowe, ze względu na redukcję korytarzy komunikacyjnych, pozwalają na oszczędność miejsca, skracają transport towarów i eliminują korzystanie z wózków widłowych.

Regały satelitarne - regały tego typu tworzą integralne samojezdne platformy, poruszające się po szynach. Platforma automatycznie transportuje paletę w głąb regału i wraca na początek tunelu, gotowa do przyjęcia i transportu kolejnej palety. Jest to bodaj najbardziej kompaktowy system składowania, idealnie sprawdzający się przy niewielkim zróżnicowaniu towaru.

Zalety składowania blokowego

magazynowe regały półkowe i paletowe- bardzo wysoki współczynnik wykorzystania powierzchni magazynowej – dochodzący nawet do 80%

– wydajność, nawet przy mniejszych kubaturowo magazynach, gdyż pozwala wykorzystać tyle samo miejsc paletowych, co magazyn z rzędowym systemem składowania

- łatwa możliwość zmiany ustawień ładunków, a tym samym zarządzania przestrzenią magazynu

- przechowywanie ładunków według aktualnych potrzeb i wymagań

Z kolei wadami składowania blokowego – bez użycia regałów jest:

- mocno utrudniony dostęp do palet znajdujących się w głębi bloku składowania.

- ograniczona, ze względów bezpieczeństwa towarów jak i pracowników, wysokość składowania

- potencjalne ryzyko wypadków,

- możliwość uszkodzenia towarów.

Optymalizacja powierzchni magazynowej

Jeżeli jesteś zainteresowany regałami magazynowymi Waran sprawedź naszą ofertę. Posiadamy regały metalowe półkowe oraz regały paletowe wysokiego składowania w typowych rozmiarach. Wykonujemy również regały magazynowe dla naszych klientów na konkretny wymiar. Pomagamy dokonywać optymalizacji powierzchni magazynowej w celu jeszcze leszczego wykorzystania jego powierzchni. Jeżeli chcesz wiedzieć więćej zapraszamy do KONTAKTU.